De Medische Kamer

Medische molens malen traag. Wij leggen ons daar sinds 2015 niet langer bij neer en voorzien op een moderne manier in sneller deskundig onafhankelijk medisch advies en organiseren daartoe deskundige administratieve ondersteuning via Medi-Office en een beproefd digitaal systeem. Medi-Office is een modern gedigitaliseerd adviesbureau met mensgericht medisch advies en betrokken medewerkers.

Binnen Medi-Office wordt gewerkt met:

  • een excellent beproefd digitaal medisch dossier MedFile zie http://www.behandelplan.com
  • een gekwalificeerd medisch secretariaat (hbo niveau) voor optimale ondersteuning en stroomlijning van het medisch proces binnen en tussen organisaties
  • onafhankelijk deskundig medisch advies naar behoefte

Voor meer informatie over Medi-Office zie: https://www.medi-office.nl/visie#Visie

Enorme versnelling van en kwaliteitsverbetering in het medisch traject kan bereikt worden met inzet van MedFile® en de Raadsarts®  zo leert onze ervaring

Het in de schadeafwikkeling geintegreerde proces wordt zo sterk vereenvoudigd en gestroomlijn en vormt zo geen vertragende factor meer.

De Raadsarts®

De raadsarts is een onafhankelijk arts die u een luisterend oor biedt, desgewenst met raad en daad ter zijde staat bij vragen en gericht is uw herstel zorgt dat uw belangenbehartiger en de schadebehandelaar en evt. medisch adviseurs van beide partijen optimaal worden geïnformeerd over wat nodig is voor primair herstel en een goede schade-afhandeling. De raadsarts heeft persoonlijk contact met u zonder dat hij/zij de rol van uw huisarts of behandelend artsen overneemt. Hij/zij bespreekt met u uw herstel, of dat optimaal verloopt en is voor u is bij vragen op medisch gebied en voor u de tijd heeft uw vragen te beantwoorden. Hij/zij kan in overleg met u contact leggen met wie dat nuttig lijkt. Het verslag van uw overleg met de raadsarts krijgt u ter goed keuring voorgelegd. Pas daarna gaat het naar de verzekeraar toe. Op ieder gewenst moment kunt u maar kan de raadsarts ook stoppen met zijn/haar advieswerk, waarbij terug gegaan wordt naar het systeem dat ieder zijn eigen medisch adviseur heeft.  

Medische aansprakelijkheid

In medisch aansprakelijkheidszaken bestaat de mogelijkheid tot contact met de raadsarts op een vroeg moment  als  luisterend onafhankelijk medisch oor en om vast te stellen welke informatie relevant lijkt om op te vragen en te beoordelen of er wel of niet sprake is van medisch verwijtbaar handelen danwel een niet verwijtbare complicatie met een goede onafhankelijke beoordeling en verslaglegging van het besprokene. De raadsarts onthoudt zich van een oordeel of verwijtbaar gehandeld is. Dat is aan de medisch adviseurs en behandelaren van partijen. Wel kan met de raadsarts over herstel gesproken worden en wat daartoe mogelijk lijkt. 

Expertise /second opinion

Ook kan deze Kamer adviseren over en bemiddelen in onafhankelijk medisch onderzoek door externe medisch deskundigen die op een onafhankelijke en deskundige wijze antwoord op deze vraag kunnen geven bij wijze van second opinion.

Onderzoek zorginstellingen

In opdracht van zorginstellingen kunnen door ons onafhankelijke (medische) onderzoeken worden opgezet, verricht en begeleid ter beoordeling en of verbetering van de dienstverlening binnen deze instellingen met inachtneming van de daarbij behorende vertrouwelijkheid.

Taken

Voor meer informatie zie:

http://www.medi-office.nl

Kosten

Partners

  • Een multidisciplinair netwerk van onafhankelijk werkend medisch specialisten
Algemeen Medische Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Drs. Frank J.F. Hulsbergen Directeur Medische Zaken, Raadsarts
Medi-Office bv
Branche: Medisch Advieswerk
Functie: Directeur Medische Zaken, Raadsarts
Medi-Office bv
Medi-Office bv
Branche: Medisch adviesbureau
mw. mr. dr. R. Wijne
Wijne Health Law
Branche: Gezondheidsrecht
Functie: Adviseur gezondheidsrecht

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01