Het Letselhuis in het nieuws

1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Een nieuwe (tijd)perk door bemiddeling

Dankzij een succesvolle bemiddeling en een dankbare klant kreeg de tuin van Het Letselhuis meer kleur.https://www.linkedin.com/in/gerrithulsbergen/detail/recent-activity/shares/

 

mediation lessen in coronatijd

Na een periode waarin ten gevolge van corona geen mediations konden worden gehouden, merken wij dat zaken die stil waren gelegd met inachtneming van de 1,5 meter norm en RIVM richtlijnen geleidelijk aan weer worden opgestart. Partijen ervaren het als een verademing elkaar weer in persoon te kunnen ontmoeten.

 

lees meer

Mediation aanbevolen door De Letselschaderaad

Stichting De Letselschaderaad heeft vandaag een aantal aanbevelingen gedaan in reactie op de resultaten van het onderzoeksrapport van de Universiteit van Utrecht naar langlopende letselschaden en beveelt  onder meer mediation en herstelbemiddeling aan ter versnelling van de afhandeling van letselschadezaken alsmede een versnelling binnen het medisch traject door onafhankelijk medisch advies. Precies die disciplines waarin wij  ons sinds de oprichting van Het Letselhuis gespecialiseerd hebben.  Mediation verzorgt vanuit de Mediation Kamer van Het Letselhuis met gespecialiseerde mediators / bemiddelaars en onafhankelijk medisch advies van de Raadsarts vanuit de Medische Kamer van Het Letselhuis via partner Medi-Office (https://medi-office.nl/MediOfficeDiensten). Een innovatieve partner met en een sterk gestroomlijnd medisch traject via MedFile ter ontdubbeling van werkzaamheden en directe lijnen.

Recentelijk was TV-programma Radar wederom erg kritisch over de lange duur van letselschaden en vroeg de politiek daarop gericht in te grijpen nu wezenlijke verandering uit bleef ondanks eerdere toezegging de schadebehandeling wezenlijk te gaan verbeteren.

#letselschade #letselschaderaad #ongeval #mediation #medischadvies 

lees meer

Radar doet opnieuw onderzoek naar behandeling letselzaken

Radar doet opnieuw (voor 3e keer) onderzoek naar de behandeling van letselschadezaken en komt wederom met forse kritiek. Zie 

https://radar.avrotros.nl/forum/letselschade-f33/vergoeding-voor-slachtoffers-letselschade-laat-lan-t194731.html

Wij zijn ervan overtuigd met onze werkwijze sneller tot betere resultaten te komen in het belang van alle partijen. Onze referenties spreken boekdelen zie https://www.letselhuis.nl/Referenties

Waarom zou u daar niet van willen profiteren? Vandaag nog!

 

lees meer

Interview Letselschadenews over mediation

In de zomereditie 2020 van Letselschadenews licht Gerrit Hulsbergen, MfN register letselschade mediator van het eerste uur, de kracht van mediation toe in een uitvoerig interview met Letselschadenews.  Hoe met een  'mensgerichte aanpak harde resultaten kunnen worden geboekt'.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6685898589941714944/

lees meer

Corona proof (digitaal) werken

Het Letselhuis werkt sinds medio maart 2020 met inachtneming van de 1,5 meter norm en RIVM richtlijnen.

Mediations en onderzoeken kunnen op deze manier plaatsvinden, desgewenst digitaal. O.a. door gelijktijdig met meerdere personen vertrouwelijk een video-conferentie op te zetten binnen een beveiligde overlegomgeving waarin ook relevante dossierstukken kunnen worden geraadpleegd. 

 

lees meer

Vanuit de kracht van het gesprek in de binnenkamer

Mijn werk doe ik met plezier, vol passie en tomeloze inzet. Ervan genietend net als van deze mooie Magnolia. Voor anderen er op kwetsbare momenten kunnen zijn. Met oog voor elkaars belangen in een mij dierbaar huis met ‘levende stenen’. Een huis waarin echte ontmoetingen plaats kunnen vinden. Een huis zonder ‘binnenkamer’. Gelukkig zit die in ons zelf en vormt die voor mij de bron van inspiratie om elkaar echt te kunnen ontmoeten en vertrouwen. 

lees meer

Radar bekritiseert letselschade afhandeling opnieuw

Op 18 november 2019 werd opnieuw publiekelijk de behandeling van letselschade pijnlijk bekritiseerd. Radar stelt vast wat algemeen bekend is. Door  de huidige werkaanpak en daardoor veroorzaakte werkdruk wordt niet serieus werk gemaakt van de gedragsregels 8 tot en met 10 van de gedragscode behandeling letselschade(= GBL).  Dat geldt niet alleen voor verzekeraars, maar ook voor belangenbehartigers en dat leidt tot slepende zaken, de nodige frustratie en hoge kosten.

Vanuit onze filosofie om bij schade aan  de mens deze mens voortdurend in het middelpunt te zetten en te houden adviseren wij slachtoffers van letselschade, belangenbehartigers, verzekeraars  en Radar het volgende:

lees meer

Mooie terugblik op week van de mediation

In Nederland werd de afgelopen week alom aandacht gevraagd voor mediation. Voornamelijk overigens in familiezaken waarin de kracht, snelheid en kostenbesparing tot iedereen al lang doorgedrongen is. Het is vaak beter samen een probleem om te lossen dan er langdurig ruzie over te maken. Dat kost nodeloos tijd en energie. De mediator begeleidt beide partijen in dat geval in het vinden van een rechtvaardige oplossing en geeft vakmatige input op relevante zaken. In letselschadezaken worden ook verrassend goede resultaten geboekt met mediation. Een grote vlucht heeft het nog niet genomen. Kennelijk weten slachtoffers onvoldoende dat zij er recht op hebben na drie jaar op kosten van de verzekeraar. Zij die binnen ons huis een mediation meemaakten geven zonder uitzondering aan er veel baat bij te hebben gehad en het iedereen eerder toe te wensen. Een zaak die al jaren loopt kan vaak in één gezamenlijke bijeenkomst met de verzekeraar worden opgelost. Onwaarschijnlijk, erg intensief maar een hele opluchting zo begrijp ik van hen. Daar probeer je dan zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Ook geven zij aan het gevoel hebben dat de verzekeraar voor het eerst een gezicht krijgt en echt luistert en begrip tonen voor hun situatie, wat  overigens nog niet betekent dat alle schade dan zal worden vergoed. Een persoonlijk gesprek daarover is belangrijk om weer verder met hun leven te kunnen zo geven zij mij allemaal aan.

lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01