Gasten over Het Letselhuis

Eerdere bezoekers aan Het Letselhuis gaven ons feedback, hoe zij - bij ons aan tafel -  het verloop van hun zaak ervaren hebben. In het belang van onze huidige en toekomstige gasten proberen wij onze dienstverlening zo voor onze huidige en toekomstige gasten steeds verder te verbeteren. Uw feedback en aanbeveling bij derden stellen wij bijzonder op prijs!

Bijstand bij schadeverhaal jonge bouwvakker

Tevreden?  Ja!

Een aanrader? Jazeker!

Waarom? Het gebeurt ineens toch. Dat onze zoon een ongeluk overkwam. Met letsel. Daardoor onzekere toekomst. Dat moet geregeld worden. Maar hoe? Wij, totaal onwetend over de ging van zaken na een ongeval... Op advies van een vriend van ons contact gelegd. Hier bleken we op het juiste adres te zijn. We werden voorzien van correcte en prettige manier van begeleiding en adviezen. Met geduld en extra uitleg, want dat hadden wij nodig. Voor- en nadelen werden zorgvuldig tegen elkaar opgewogen hetgeen tot een weloverwogen besluit leidde.Zonder ons extra te belasten voerde dhr G. Hulsbergen het overleg en de discussies met diverse instanties en partijen. Wij zijn enorm geholpen, punctueel en correct. Zowel de begeleiding als het resultaat;  het overtrof onze verwachtingen. Waarvoor we dan ook veel dank verschuldigd zijn.

Een aanrader? Zonder meer! Ze doen het gewoon voor je...!

 

Feedback van een onderneemster na afronding van haar zaak

"Ik ben enorm geholpen als ondernemer, een goed gesprek onder deskundige onafhankelijke leiding, duidelijkheid en ik wist waar ik aan toe was. Ik heb tijd gekregen voor mijn herstel om mijn toekomst weer op te kunnen pakken. Ik wil je enorm bedanken voor het succesvol afronden van mijn case".

Feedback van een hardwerkend innovatief onderneemster die in juni 2014 een ongeval overkwam, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakte en samen met haar belangenbehartiger Het Letselhuis begin 2016 benaderde om in samenspraak met mijn belangenbehartiger en de verzekeraar onder leiding van onafhankelijk bemiddelaar mr. Gerrit Hulsbergen en rekenkundige Jessica Laumen (partner Reken Kamer) samen in gesprek te gaan over de aanpak en oplossing van haar letselschadezaak. In augustus 2017 werd haar zaak tot volle tevredenheid van alle partijen afgerond na 2 bezoeken met alle partijen, een financiële analyse en een teleconferentie. De onderneemster kan weer gaan doen waar haar passie ligt en zij goed in is: ondernemen!

Via belangen naar een oplossing

Partijen waren lang enorm verdeeld over welke gevolgen en schade het ongeval had. In overleg met partijen werden hun belangen over en weer in kaart gebracht en via de belangenkaart uitgewisseld. Meer dan de helft daarvan ging niet over geld. Toen men dat zag en men elkaar daarin tegemoet kwam en vervolgens voor een onafhankelijke bemiddeling koos, bleek dat men elkaar wist te vinden. De oplossing werd getoetst aan de belangenkaart en werkelijk met alle belangen bleek rekening te zijn gehouden voor zover dat in de macht van partijen lag.  Samen zochten en vonden ze de oplossing onder onze onafhankelijke leiding. Dan krijg je de maximale score als feedback. Dit motiveert om krachtig door te gaan op de ingeslagen weg om meer ernst te maken met gedragsregel 10 van de gedragscodebehandeling letselschade. Wat in het belang van het slachtoffer is, is vaak ook in het belang van de verzekeraar. Een goedkopere en door partijen gedragen en gewaardeerde oplossing wordt zo eerder bereikt.

 

 

Een gevoel van veiligheid na veel voorafgaande onzekerheid

De kracht van bemiddeling en menselijke doorbreking van administratieve processen: “De bemiddeling tussen partijen werden voor mij op veilige, rustige , bedachtzame manier uitgevoerd. De communicatie tussen partijen en met partijen verliep helder en begrijpend. Ik voelde me omringd met een gevoel van veiligheid, hierdoor voelde ik mij vrij om alles te uiten waar ik tegen aan liep. Het traject van onbegrip tussen partijen, sloeg om in begrip tussen partijen.

Bij deze spreek ik dan ook mijn dankbaarheid richting u uit. Ik raad iedereen aan die met een conflict heeft te maken, om via organisatie die vanuit uw drive wordt aangestuurd in zee te gaan”

Feedback van een slachtoffer in een 8 jaar oude zaak. Samen met haar advocaat en de verzekeraar bezocht zij onze Interventie Kamer waarbij partijen aanvankelijk dachten dat een procedure echt onvermijdelijk was. Hiervoor is Het Letselhuis opgericht. Onafhankelijk multidisciplinair herstelgericht advies ter versnelling van de afhandeling van letselzaken met een menselijk gezicht.

langlopende letselschadezaak

"Ik had een langlopende letselschadezaak, waarin ik met de verzekeraar in een stevige discussie zat over de gevolgen van een mij in mijn jeugd overkomen verkeersongeval en de schade die ik daardoor leed. Wij kwamen er maar niet uit. Het Letselhuis wist voor mij de deur weer te openen om met mensen van de verzekeraar aan tafel te komen. Samen hadden wij een stevig, maar goed gesprek, waarin wij mijn zaak tot een oplossing wisten te brengen. Beide partijen hebben water bij de wijn gedaan. Ik kan het ongeval nu achter mij laten en verder met mijn leven gaan. Een bezoek aan Het Letselhuis kan ik zeer aanbevelen. Zij zijn echt deskundig en onafhankelijk!”

10 jaar oude letselschade

“Een 10 jaar oude letselschade kon na veel discussie over (medische) causaliteit en schadeposten toch samen aan tafel bij Het Letselhuis - zonder inschakeling van de rechter - worden opgelost na een gemeenschappelijke verzekeringskundige en arbeidsdeskundig interventie via Het Letselhuis met één goed gesprek. Alle knelpunten kwamen ter tafel en konden zo open onder neutrale leiding besproken en toegelicht worden. Ik stond daarbij centraal, voelde mij gehoord en gekend en kan nu weer verder vorm aan mijn leven geven ”

 

Mediation

Wij hadden wij een afspraak bij het Letselhuis i.v.m. een mediation. Wij waren al 12 jaar bezig met een letselschadezaak en een mediation was de laatste stap, die wij konden doen voor het starten van een gerechtelijke procedure. Ik heb een hele positieve ervaring met dit bureau. Dhr. Hulsbergen begeleidde de mediation in goede banen en wist de juiste knelpunten eruit te halen en te bespreken. Deze dag werd er echt naar je geluisterd en gezocht naar passende oplossingen. We kregen voldoende de tijd om tussentijds te overleggen, waar dat nodig was. Binnen 2 maanden hebben wij dus ook met behulp van het Letselhuis een punt kunnen zetten achter de langlopende letselschadezaak van 12 jaar oud. Wij zijn er samen goed uitgekomen. Dit was zeker niet gelukt zonder deze mediation! Ik wil mensen dit bureau dan ook echt aanbevelen! Zulke goede zorgen, nette communicatie, goed overleg en een goede afwikkeling van de zaak. Ook hadden wij al heel snel daarna de gemaakte afspraken van die dag binnen. Echt een aanrader! "

 

Bijstand schadeverhaal bij fietsongeval

" Ik was in 2018 als fietser betrokken bij ongeval met een auto, viel lelijk op mijn stuitje en liep letsel op. Ik had weken lang de nodige pijn en het hield mij enorm bezig wanneer ik iedere keer weer langs de plaats van het ongeval kwam, die dicht bij mijn huis lag. Het liefst vermeed ik deze plek. Dankzij deskundige hulp vanuit Het Letselhuis wist ik, dit snel een goede plaats te geven. Vooral de vraag, gesteld tijdens het eerste gesprek,  wat ik nodig had, bleek achteraf de spijker op zijn kop. In goed overleg en relatief snel kon mijn schade zonder belastend onderzoek worden opgelost tot mijn volle tevredenheid! Informeren bij Het Letselhuis beveel ik warm aan! "

Wel of niet medisch verwijtbaar handelen en schadevergoeding?

Dagelijks staan in de pers zaken waarin artsen medisch verwijtbaar gedrag verweten wordt met vaak kostbare jarenslepende schadeprocedures tot gevolg. Het Letselhuis maakt daar een einde aan door in een zo vroeg mogelijk stadium tegen relatief lage kosten een onafhankelijke medische beoordeling te laten verzorgen om snel in te kunnen schatten of niet, wel of mogelijk verwijtbaar gehandeld is, maar ook om met deskundig advies  het schadetraject en causaliteitsdiscussies snel te kunnen beslechten. Top is dat zij daar deskundig advies over geven en je vaak snel weet waar aan toe te zijn. Ik kan dat van harte aanbevelen ook al bleek mijn zaak niet verhaalbaar te zijn.

Letselschade als ondernemer daar zit je niet op te wachten!

Wanneer je als ondernemer letsel oploopt door een ongeval staat je wereld van het ene op het andere moment op zijn kop. Privé - je onzekerheid over je lichaam, het letsel en  je herstel, je thuissituatie en kinderen, maar ook de toekomst van je zaak en hen die daarvan afhankelijk zijn. Je personeel, plannen die je hebt en had. Jij maakt je zorgen, grote zorgen want als je niet snel handelt, kan alles snel in het honderd lopen en kun je verliezen wat je in een reeks van jaren hebt neergezet. Het ongeval leek wel een stok, die tussen m'n wielen gestoken werd en dat buiten mijn schuld!

Je daarover zorgen maken daar word je niet beter van, eerder slechter. Top is het dan, wanneer je in 2018 aanklopt bij Het Letselhuis en merkt dat zij je vaak al met een half woord begrijpen en daar snel met de goede deskundigen in contact brengen die je ontzorgen en je snel - binnen één jaar - al weer op weg weten te helpen.  Jij kunt je focussen wat op dat moment moet. Zorgen en onzekerheid worden gedeeld en waar mogelijk weggenomen. Vaak in goed overleg met alle betrokken partijen en dus de verzekeraar. 

Je zit niet te wachten op een lang administratief traject, maar wil vooruit zodra dat kan. Als eigenaresse van enkele prachtige modezaken werd ik goed geholpen en ik aanklopte bij Het Letselhuis. En het toeval was, dat ik er op de fiets langs kwam, of viel mij dat toe?

Mijn zaak was daar in goede handen en men wist de verzekeraar oplossingsgericht mee te laten denken. Ik kon het allemaal snel, veel sneller dan normaal achter mij laten en kijk terug op een geslaagd schadetraject waarbij ik mijn toekomst weer zelf vorm geef rekening houdend met mijn door het ongeval opgelopen beperkingen.

Rechtsbijstand verzekeraar en herstelcoach werken optimaal samen

Ik had nog geen ervaring met Het Letselhuis. De reden waarom wij als  grote rechtsbijstandverzekeraar gebruik hebben gemaakt van de herstelcoach van Het Letselhuis was, omdat mijn cliënte ernstig belemmerd werd in haar herstel door een plotselinge zwangerschap en er al een kindje van 1 jaar aanwezig was, waar cliënte niet meer voor kon zorgen. Er was dus een acute hulpvraag ontstaan. Niet alleen de zorg voor het kindje, maar ook de zorg voor mijn cliënte moest worden geregeld. Dit werd adequaat opgepakt door de herstelcoach bij Het Letselhuis. Cliënte was ook zeer tevreden met korte lijnen en  de gekozen pragmatische oplossingen.

Door de begeleiding van de herstelcoach is er zeer zeker schade beperkend gewerkt  voor de verzekeraar en zijn mij het organiseren van tijdrovende zaken, bespaard gebleven, die nu ook nog eens zonder discussie met de verzekeraar snel konden worden gerealiseerd.

Ik zie herstelcoaching dan ook als een positieve toevoeging aan de manier waarop je een letselschade kunt behandelen. Schadevergoeding niet slechts in geld, maar ook met onafhankelijk advies en praktische hulp in de letselschade, waarmee je in een concrete behoefte voorziet. Ik raad dat, mijn collega's dan ook van harte aan.

Een zeer ervaren letselschadebehandelaar van een grote rechtsbijstand verzekeraar

Werken met Het Letselhuis

Partijen die Het Letselhuis hebben bezocht ervaren onze dienstverlening en wijze van schadevaststelling en oplossing van discussiepunten als een verademing, ten opzichte van hoe het daarvoor verliep. Geen traag verlopend, voornamelijk schriftelijk administratief behandelingsproces. Geen harde, kille onpersoonlijk schadebehandeling waarbij je niet weet waar aan toe te zijn. Samen aan tafel krijgt de afwikkeling een gezicht en daarmee ander verloop en gaat het over de dingen die echt besproken moeten worden met een luisterend oor. Met onafhankelijk advies uit diverse disciplines die met elkaar samenwerken en op afroep beschikbaar zijn, blijft alles begrijpelijk en de afhandeling versneld. Iedereen blijkt blij met deze werkwijze en snelle en efficiënte aanpak.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01