mr. Gerrit H.J. Hulsbergen re, Directeur
Het Letselhuis b.v.
MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige / Nivré Register expert - meer info klik op fotoGespecialiseerd mediator Letselschade & Arbeidszaken 

Als gespecialiseerd mediator ben ik sinds 2003 actief op letselschadegebied en heb veel ervaring in de begeleiding van partijen om snel complexe zaken - die zich in een impasse bevinden - vlot te trekken en op te lossen. In 2020 vergrootte ik mijn mediation kennis en vaardigheden met de afronding van de specialisatie-opleiding van het Centrum voor Conflicthantering tot gecertificeerd register Arbeidsmediator.

 

Mensen & processen

Ik ben nieuwsgierig en geïnteresseerd in mensen. Maar ook in het verloop van processen. In het bijzonder bij vaststelling van schade aan de mens door verkeers- en of bedrijfsongevallen. Maar ook in de oplossing van conflicten in de werksfeer. Wat mensen meemaken na een veelal  (onverwacht) gebeurtenis. Wat hen bewoog of beweegt en raakt. Om daarover van mens tot mens het gesprek aan te gaan. Om waar mogelijk herstel te optimaliseren en restschade voortvarend en integer vast te stellen in samenwerking met partijen met oog voor hun belangen en onderlinge relatie. 

 

Leren door kennis te delen

Als mediator heb ik door mijn ervaring veel gezien en geleerd hoe het beter kan. Ik zie het als mijn opdracht dat met anderen te delen, opdat zij daarmee hun voordeel kunnen doen. Maar ook om open te staan voor hun ervaringen. Ik geloof in het delen van kennis om deze zo te vermenigvuldigen en te verrijken. Schadeprocessen en onderlinge samenwerking zo voortdurend te kunnen verbeteren waarbij de mens voortdurend centraal blijft staan.

 

Vereniging LetMe

In 2004 heb ik  samen met John Beer, Josée van der Laar, Jos Hoogbergen en Henk Brink mediation geïntroduceerd in Nederland bij letselschaden met de oprichting van LetMe de eerste vereniging van mediators op letselschadegebied. Gedurende een groot aantal jaren ben ik hiervan de voorzitter geweest. Tot op de dag van vandaag ben ik een groot voorstander van meer mediation in het letselschadeveld omdat je daarbij pas echt het slachtoffer centraal hebt staan die zelf onderdeel van het vinden van de oplossing is. Dat vergroot het draagvlak van een bereikt akkoord.

 

Let's mediate!

In februari 2010 gaven wij ter ere van het 5 jarige bestaan van onze vereniging LetMe de publicatie "Let's mediate" uit,  waar de kracht van mediation uit blijkt. Diverse vooraanstaande partijen uit de markt van slachtoffer- en verzekeraarszijde spraken zich positief over mediation uit, waarmee langslepende letselzaken konden worden beëindigd of voorkomen.

Tot op de dag van vandaag heeft mediation helaas niet die plaats binnen de letselschade vaststelling die het verdient. Het ontbreken van een handhaven van een vast moment van intervisie zoals genoemd in de gedragsregels 8 tm 10 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) lijkt daar debet aan. Een tijdige 2-jaars evaluatie gevolgd door een mediation na 3 jaar zou veel leed  kunnen voorkomen.

Achtergrond

Vanuit mijn rol als docent aan de mastercouse Aansprakelijkheid & Verzekering van de Erasmus Universiteit (onderdeel expertise), basisdocent MZL opleiding OSR te Utrecht, oprichter / bestuurder  en senior consultant van Het Letselhuis, gerechtelijk deskundige, Nivré expert Personenschade en gecertificeerd herstelcoach zal ik steevast mediation promoten. Mijn ervaring leert dat alle partijen hier baat bij hebben en het een ongekend krachtig instrument is ter versnelling van een zorgvuldige afhandeling van letselschaden. 

Nieuwsgierig? 

Denk u dat wij iets voor u kunnen betekenen? Bel 088 - 8100 300 of mail mij gh@letselhuis.nl voor een vrijblijvende beoordeling. De kosten van mediation worden veel al door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar vergoed.Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01